Tập huấn về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cấp Trung học cơ sở

0
1935

TẬP HUẤN VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HIỆN HÀNH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH CẤP THCS

     Chuẩn bị cho việc tiếp cận Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo tinh thần Nghị quyết quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và triển khai thí điểm nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học (STEM) trong giáo dục trung học, Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 và Vụ Giáo dục Trung học phối hợp tổ chức Tập huấn về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cấp Trung học cơ sở.

     Khóa tập huấn được tổ chức tại 3 địa điểm: TP Hồ Chí Minh từ ngày 27 – 29/12/2017, Đà Nẵng từ ngày 11 – 13/01/2018, Hải Phòng từ ngày 17 – 19/01/2018; Thời lượng tập huấn là 3 ngày/đợt.

     Mỗi sở GDĐT cử 10 người, gồm: 01 lãnh đạo Phòng GDTrH, 03 lãnh đạo Phòng GDĐT, 06 hiệu trưởng trường THCS. Tổng số có 630 học viên được tập huấn.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Vũ Đình Chuẩn phát biểu khai mạc tập huấn

     Qua 3 ngày tập huấn, học viên được truyền đạt 4 nội dung cơ bản: Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục theo hướng tăng cường giao quyền tự chủ cho các nhà trường trong việc thực hiện chương trình giáo dục; Một số vấn đề về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp THCS; Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường THCS theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; Tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong trường THCS đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

     Công tác tổ chức, thực hiện diễn ra theo đúng kế hoạch. Ban tổ chức tập huấn, bằng hình thức lấy phiếu thăm dò 100% học viên, kết quả đánh giá Tập huấn về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cấp THCS đã thu được kết quả tốt, hoàn thành tốt các yêu cầu đề ra, cụ thể:

1) Về tài liệu: Tài liệu tập huấn đã đáp ứng yêu cầu mục tiêu, nội dung tập huấn. Tài liệu cấu trúc rõ ràng, khoa học, tính thực tiễn cao. Tất cả học viên đều đánh giá các nội dung rất thiết thực, bổ ích, phục vụ trực tiếp cho đổi mới công tác quản lý nhà trường THCS.

2) Về báo cáo viên: Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc; giải đáp kịp thời, thỏa đáng các vướng mắc tại địa phương, được học viên đánh giá cao.

3) Về học viên: Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, thực hiện nghiêm túc quy định của ban tổ chức; hăng hái tham gia thảo luận, đề xuất các vướng mắc tại các địa phương, cơ sở giáo dục. Đặc biệt, các học viên quan tâm nhiều đến điều kiện thực hiện chương trình GD phổ thông hiện hành theo định hướng phẩm chất, năng lực học sinh: như điều kiện cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ…; Các học viên đều xác định rõ vai trò của mình trong việc tổ chức tập huấn cho giáo viên đại trà tại địa phương.

4) Về tổ chức, điều hành: Phòng học, hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu tốt; Công tác đón, tiếp học viên chu đáo; các chế độ cho học viên đảm bảo theo quy định. Việc tổ chức, điều hành các buổi tập huấn bài bản, chuyên nghiệp; Ban tổ chức đã tiến hành ghi hình các buổi tập huấn. Các bài giảng của các báo cáo viên, hình ảnh lớp tập huấn sẽ được biên tập lại và chuyển tải lên hệ thống mạng “Trường học kết nối” để hỗ trợ tập huấn mở rộng tại các địa phương.

     Kết quả đợt tập huấn sẽ là cơ sở để các Sở GDĐT tiếp tục triển khai Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh cấp Trung học cơ sở trên phạm vi toàn quốc.

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 

0 BÌNH LUẬN