Tập huấn kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn, chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả dạy học

0
4608

Tập huấn kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn, chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả dạy học

      Nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học, giáo dục học sinh cấp trung học cơ sở theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; Nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học; Thúc đẩy cán bộ quản lý, giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; Dần tiếp cận Chương trình thí điểm nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học (STEM) trong giáo dục trung học. Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS về kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn, chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học.

     Khóa tập huấn được tổ chức tại 4 địa điểm: Cần Thơ, Đà Lạt, Nghệ An, Hải Phòng; Mỗi địa điểm chia thành 2 đợt, đợt 1 giành cho 4 môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân; Đợt 2 giành cho 4 môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học.

     Thời gian tập huấn mỗi môn 4 ngày, bắt đàu từ ngày 6/4/2018 và kết thúc vào ngày 24/4/2018.

     Về thành phần, số lượng học viên: Đối với mỗi môn tổ chức tập huấn, mỗi Sở GDĐT cử 04 học viên, gồm: 03 giáo viên đang giảng dạy cấp THCS  có năng lực chuyên môn tốt, 01 cán bộ thuộc phòng GDTrH phụ trách môn tổ chức tập huấn. Tổng cộng có 1.860 học viên được triệu tập tập huấn; Có 1.853 học viên tham gia tập huấn.

Báo cáo viên Đỗ Anh Dũng – Môn Địa lý đang tập huấn cho các thầy cô

     Học viên được tập huấn về 4 nội dung cơ bản, là những vấn đề được các Cơ sở giáo dục và giáo viên đang hết sức quan tâm: Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Quy trình, kĩ thuật xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi trắc nghiệm khách quan; Thực hành xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học; Hướng dẫn tổ chức biên soạn, quản lí và sử dụng ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá trên mạng ở các địa phương, cơ sở giáo dục.

     Đánh giá kết quả chung của công tác tập huấn là thành công, đảm bảo tốt các yêu cầu đặt ra đối với đợt tập huấn (Thông qua phiếu khảo sát, đánh giá chi tiết của 100% học viên tham gia tập huấn), cụ thể kết quả khảo sát, đánh giá của học viên:

1) Về Nội dung tập huấn: Rất cần thiết và bổ ích: 78%; Cần thiết và bổ ích: 22%; Chưa cần thiết: 0%.

2) Về Chất lượng Tài liệu tập huấn: Tốt: 88%; Trung bình: 11%; Chưa tốt: 1%.

3) Về Trình độ chuyên môn của Báo cáo viên: Năng lực chuyên môn mức cao: 90%; Đáp ứng yêu cầu: 9%; Chưa đáp ứng yêu cầu: 1%.

4) Về Phương pháp tập huấn của Báo cáo viên: Rất phù hợp 91%; Phù hợp 9%; Chưa phù hợp: 0%

5) Về Thời điểm tập huấn: Phù hợp: 87%; Chưa phù hợp: 13%

6) Thời lượng tập huấn (4 ngày): Phù hợp: 91%; Chưa phù hợp: 2%; Cần tăng: 4%; Cần giảm: 3%.

7) Về Tổ chức, điều hành: Tốt 94%; Trung bình 5%; Chưa tốt 1%.

8) Về Cơ sở vật chất: Tốt 83%; Trung bình 15%; Chưa tốt 2%.

     Kết quả đợt tập huấn là cơ sở để các Sở GDĐT triển khai kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn, chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả dạy học sinh tới giáo viên trên toàn quốc, là bước tiếp cận chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình và sách giáo khoa mới; Là cơ sở để Ban tổ chức tập huấn rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức các đợt tập huấn tiếp theo.

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH

 

0 BÌNH LUẬN