Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về phương thức giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề trong trường phổ thông dân tộc nội trú

0
2270

Ngày 25/6/2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Kế hoạch số 461/KH-BGDĐT về Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú về giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh. Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2  được giao phối hợp với Vụ Giáo dục dân tộc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên.

Đối tượng được tập huấn là cán bộ phụ trách giáo dục dân tộc của Sở GDĐT và Phòng GDĐT, đại diện lãnh đạo và giáo viên phụ trách giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, giáo viên chủ nhiệm lớp của các trường phổ thông dân tộc nội trú của 50 tỉnh có trường phổ thông dân tộc nội trú và đại diện lãnh đạo, giáo viên của Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị T80.

Để xây dựng tài liệu tổ chức tập huấn, từ tháng 7 năm 2018, Vụ Giáo dục Dân tộc phối hợp với Vụ Giáo dục trung học, các tác giả tham gia biên soạn tài liệu, Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 đã tổ chức đợt khảo sát tại một số địa phương, đại diện một số vùng miền để đánh giá thực trạng về chương trình và phương thức giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề tiên tiến cho học sinh Dân tộc nội trú (DTNT) ở các trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) hiện nay.

    Đ/c: Trần Ngọc Sơn – Vụ trưởng VỤ GDDT phát biểu khai mạc tại Hải Phòng

Tập  huấn được tổ chức tại 3 địa điểm: Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ với thời lượng 4 ngày/đợt, bắt đầu từ ngày 24/10/2018, kết thúc vào ngày 08/11/2018; Tổng số học viên tham dự là 854, trong đó 411 HV là CBQL (nữ 105, dân tộc thiểu số 105), 443 HV là giáo viên (nữ 199, dân tộc thiểu số 117).

Qua 4 ngày tập huấn, học viên được tiếp thu 6 chuyên đề, để từ đó có thể áp dụng một số chương trình và phương thức giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề tiên tiến phù hợp với học sinh DTNT ở các trường PTDTNT:

– Đổi mới giáo dục hướng nghiệp (GDHN) phù hợp với học sinh dân tộc nội trú;

– Nội dung giáo dục hướng nghiệp tiên tiến áp dụng cho học sinh trung học;

– Phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp phù hợp với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

– Các điều kiện đảm bảo việc thực hiện giáo dục hướng nghiệp đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;

– Hoạt động giáo dục nghề cho học sinh trong trường phổ thông dân tộc nội trú;

– Xây dựng kế hoạch giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh trong trường phổ thông dân tộc nội trú.

Hoàn thành đợt tập huấn, cán bộ phụ trách giáo dục dân tộc của Sở GDĐT, Phòng GDĐT và lãnh đạo, giáo viên phụ trách giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, giáo viên chủ nhiệm lớp của các trường PTDTNT của 50 tỉnh có trường PTDTNT, đại diện lãnh đạo, giáo viên của Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị T80 đã được tăng cường, nâng cao về mặt nhận thức đối với công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Được trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng thực hiện tốt các hoạt động tư vấn HNDN cho học sinh trong hệ thống trường PTDTNT. Góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025.

Với thực trạng GDHN cho học sinh DTNT ở các trường PTDTNT còn nhiều hạn chế, “Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về phương thức giáo dục  hướng nghiệp, dạy nghề trong trường phổ thông dân tộc nội trú” đã góp phần định hướng, đổi mới các hoạt động giáo dục HNDN, phù hợp với các trường PTDTNT trong  tình hình hiện nay.

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH

0 BÌNH LUẬN