Ngân hàng phát triển Châu Á đánh giá Khoản vay số 3493/3494-VIE: Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (SESDP II) lần thứ nhất

0
1567

Ngân hàng phát triển Châu Á đánh giá Khoản vay số 3493/3494-VIE: Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (SESDP II) lần thứ nhất

Thực hiện công tác đánh giá thường niên của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đối với các Dự án sử dụng vốn vay của ADB, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2017 Ngân hàng phát triển Châu Á đã tiến hành đánh giá Khoản vay số 3493/3494-VIE: Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (Chương trình) lần thứ nhất.

Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2017 Đoàn đánh giá (Đoàn) đã làm việc với Ban Quản lý Chương trình về các nội dung: Tiến độ thực hiện dự án; (ii) Tiến độ  các hoạt động đấu thầu cũng như các hoạt động đã lên kế hoạch cho 6 tháng tới; (iii) Đánh giá các mốc thời gian và các chỉ số DMF; và (iv) Nhấn mạnh tính gấp rút trong việc hoàn thành hồ sơ cần thiết để nộp đơn rút vốn giải ngân khoản vay chính sách.

Ngày 15 tháng12 năm 2017, Đoàn đã có buổi Tổng kết Đánh giá Khoản vay số 3493/3494-VIE: Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2. Tham dự buổi tổng kết, về phía Ngân hàng Châu Á có có Bà Sakiko Tanaka, Trưởng Đoàn/ Chuyên viên cao cấp Phát triển Xã hội, SEHS và Bà Mariangela Paz Medina, Thành viên Đoàn/ Chuyên viên phân tích dự án, SEHS/SERD, ông Ngô Vinh/Chuyên viên ngành Giáo dục. Về  phía các Bộ, ngành có đại diện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Về phía Bộ GDĐT có Ông Bùi Hồng Quang, chủ trì/GĐ Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2, Đại diện các Vụ, Cục: GDTrH, GDTX, GDDT, KH-TC, Cục CSVC…, Cán bộ BQL Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2.

Ông Bùi Hồng Quang – Giám đốc Chương trình chủ trì buổi đánh giá

Biên bản ghi nhớ (MOU) đã được ký kết giữa Giám đốc Ban quản lý Chương trình và Đoàn đánh giá của ADB. Đoàn đã đánh giá cao hoạt động của Ban Quản lý Chương trình trong  thời gian đầu dự án đi vào hoạt động; Đoàn đánh  giá cho rằng tất cả các hoạt động nằm trong kế hoạch đều hoàn thành đúng hạn; Ban Quản lý Chương trình có khả năng thực hiện dự án theo đúng lịch trình đã được xây dựng. Tuy nhiên, Chương trình mới chỉ giải ngân được 1% so với tổng kinh phí, việc khởi động Dự án còn chậm tiến hành.

Đợt đánh giá tiếp theo của ADB đối với Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2018.

                                                                       BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH

0 BÌNH LUẬN