Hội thảo Định hướng giáo dục STEM trong trường trung học

0
2403

HỘI THẢO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC

          Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (Chương trình) được Lãnh đạo Bộ GDĐT giao phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học (GDTrH) triển khai thực hiện Kế hoạch số 333/KH-BGDĐT, ngày 23/5/2018: Kế hoạch thí điểm giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông (Kế hoạch). Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Chương trình và Vụ GDTrH đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để các hoạt động trong Kế hoạch triển khai thí điểm được thực hiện đúng thời gian, đảm bảo chất lượng.

           Ngày 31/5/2018, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của lãnh đạo Vụ GDTrH và Chương trình, đã tổ chức thành công cuộc họp tác giả chuẩn bị cho việc Xây dựng tài liệu triển khai Hội thảo Định hướng giáo dục STEM trong trường trung học.

           Bằng sự nỗ lực và kinh nghiệm về Giáo dục STEM của các tác giả được phân công biên soạn tài liệu, sau hơn 1 tháng, tài liệu triển khai Hội thảo Định hướng giáo dục STEM trong trường trung học đã được tổ chức thẩm định, nghiệm thu và in ấn. Tài liệu có 139 trang, gồm 3 phần: Một số vấn đề chung về giáo dục STEM; Dự thảo một số chủ đề STEM minh họa; Hướng dẫn biên soạn chủ đề dạy học STEM bằng phần mềm thiết kế dạy học. Hội đồng nghiệm thu tài liệu đánh giá cao sự cố gắng của nhóm tác giả cũng như chất lượng tài liệu. Tài liệu có đủ điều kiện để sử dụng trong việc tổ chức Hội thảo Định hướng giáo dục STEM trong trường trung học.

          Theo Kế hoạch, Hội thảo Định hướng giáo dục STEM trong trường trung học được tổ chức tại 2 địa điểm: TP Cần Thơ từ ngày 17 – 18/7/2018; TP Hải Phòng từ ngày 24 – 25/7/2018, Thời lượng Hội thảo là 2 ngày/đợt. Mục đích của Hội thảo nhằm Xây dựng nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức và quản lí hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng giáo dục STEM trong chương trình giáo dục trung học phù hợp với điều kiện thực tiễn.

          Nội dung của Hội thảo tập trung vào 3 vấn đề: Một số vấn đề chung về giáo dục STEM trong trường trung học; Xây dựng và thực hiện bài học STEM trong chương trình giáo dục trung học; Tổ chức và quản lí hoạt động giáo dục STEM trong trường trung học.

Thành phần của Hội thảo gồm:

a) Đại biểu thuộc Bộ GDĐT:

– Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ của Vụ Giáo dục Trung học;

– Lãnh đạo và cán bộ liên quan thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2;

– Một số chuyên gia nghiên cứu về giáo dục STEM trong trường trung học.

b) Đại biểu thuộc các sở GDĐT tham gia thí điểm:

– Địa điểm Thành phố Cần Thơ dành cho 07 tỉnh, TP: TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ. Số đại biểu 175;

– Địa điểm Hải Phòng, dành cho 09 tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Hưng Yên, Nghệ An, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ. Số đại biểu 253.

Mỗi sở tham gia gồm: 01 lãnh đạo Sở; 01 lãnh đạo và 03 chuyên viên phụ trách môn học thuộc các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ của Phòng Giáo dục Trung học và cán bộ quản lý, giáo viên của 02 trường THCS và 02 trường THPT (ưu tiên chọn trường có đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên nhiệt tình, tích cực và sẵn sàng đổi mới; có nhiều hoạt động đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học gắn với thực tế; tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tham dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học để tổ chức hoạt động thực hành, thí nghiệm của học sinh trong dạy học). Mỗi trường cử 07 người, gồm: 01 lãnh đạo trường và 06 giáo viên là tổ/nhóm trưởng chuyên môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ.

c) Các trường THPT trong trường Đại học:

– Trường THPT Khoa học giáo dục (Trường ĐH Giáo dục); Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội. Số đại biểu 16.

Tổng số đại biểu tham gia là 444, đảm bảo đúng số lượng, thành phần triệu tập của Ban tổ chức hội thảo.

                           Hội thảo định hướng giáo dục STEM trong trường trung học

Đánh giá kết quả hội thảo: Về phần tài liệu đã đáp ứng được mục tiêu của hội thảo. Về nội dung hội thảo là thiết thực; Qua thảo luận đã làm rõ định hướng giáo dục STEM trong trường trung học; Các giáo án minh họa nhìn chung đáp ứng yêu cầu và được chỉnh sửa, hoàn thiện qua hội thảo để đủ điều kiện đưa lên mạng, tiếp tục hỗ trợ việc triển khai tại các trường ở hoạt động 3 của Kế hoạch. Về phía học viên đã tich cực tham gia các hoạt động theo hướng dẫn của báo cáo viên viên, trao đổi nhiều vấn đề mang tính thực tiễn. Về các báo cáo viên đã nắm vững nội dung tài liệu, nhiệt tình trong truyền đạt, giải đáp kịp thời, thỏa đáng các ý kiến của đại biểu địa phương, cũng như tích cực lắng nghe, tiếp thu những kinh nghiệm tốt từ thực tế cơ sở. Về công tác tổ chức và điều hành, Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Giáo dục trung học, chuẩn bị tốt mọi điều kiện tài liệu, đi lại, ăn nghỉ … và điều hành hội thảo. Hội thảo đã được triển khai theo đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt.

                                      Đại biểu thảo luận nhóm tại tổ Toán

           Kết quả Hội thảo Định hướng giáo dục STEM trong trường trung học là cơ sở để Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 và Vụ Giáo dục trung học tiếp tục triển khai hoạt động 3: Bước triển khai thí điểm tại các trường, trong Kế hoạch Thí điểm giáo dục STEM trong giáo dục phổ thông, dự kiến bắt đầu vào tháng 9 năm 2018.

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH

0 BÌNH LUẬN