Hội thảo đề án phát triển hệ thống trường THPT Chuyên giai đoạn 2010-2020

0
2281

Hội thảo đề án phát triển hệ thống trường THPT Chuyên giai đoạn 2010-2020

      Ngày 24/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 959/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020 (Đề án). Ngay sau Quyết định 959/QĐ-TTg, ngày 26/10/2010, Bộ GDĐT đã có Kế hoạch số 659/KH-BGDĐT, đồng thời ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án, xác định cụ thể công việc, lộ trình, phân công các đơn vị thực hiện và đã tổ chức hội thảo với các sở GDĐT để triển khai thực hiện Đề án.

      Căn cứ Quyết định 959/QĐ-TTg của Chính phủ, Kế hoạch số 659/KH-BGDĐT và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, các địa phương trong cả nước đều đã xây dựng Đề án phát triển trường chuyên của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời với đó là ban hành các chính sách ưu tiên, khuyến khích đối với cán bộ quản lý (CBQL) giáo viên (GV), học sinh (HS) trường chuyên ngoài các chính sách chung của Nhà nước đối với GV, HS trường chuyên đang áp dụng hiện nay.

     Sau 08 năm triển khai thực hiện Đề án (2010-2018), với sự quan tâm của Chính phủ, hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự quan tâm của các địa phương, hệ thống trường THPT chuyên đã có sự phát triển mạnh mẽ, thu được nhiều kết quả, từng bước đáp ứng được các mục tiêu đề ra trong Đề án:

– Đề án phát triển hệ thống trường chuyên đã có tác động lớn đến việc thay đổi nhận thức của các cấp chính quyền, cha mẹ HS, HS và xã hội về mục tiêu trường chuyên. Trường chuyên đã được sự ủng hộ ngày càng rộng rãi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cấp trung ương và địa phương;

 – Mạng lưới trường chuyên từng bước được hoàn thiện, quy mô trường lớp và HS được mở rộng đạt được mục tiêu đề ra. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của các trường chuyên từng bước được tăng cường;

 – Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, GV trong trường chuyên có chuyển biến đáng kể về chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực chuyên môn được các cấp quản lý giáo dục quan tâm;

– Chất lượng giáo dục tại các trường chuyên có chuyển biến rõ nét, thể hiện qua kết quả xếp loại 2 mặt giáo dục, kết quả thi đại học, kết quả thi olimpic khu vực, quốc tế, thi Intel ISEF trong các năm qua. Việc nâng trình độ ngoại ngữ, tin học cho HS được các trường chú trọng; việc thí điểm dạy học một số môn khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh đã được thực hiện; việc tổ chức cho HS trường chuyên nghiên cứu khoa học, tham gia cuộc thi khoa học, kỹ thuật HS trung học cấp quốc gia được các trường chuyên đưa vào nhiệm vụ hàng năm. Đại học Queensland… nhằm tìm kiếm thêm học bổng cho HS tham gia Đề án; chọn trường và ngành nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu của thành phố để đề xuất cử HS du học;

– Việc tổ chức giao lưu, hợp tác với cơ sở giáo dục trong nước được các trường chuyên thực hiện tốt; việc giao lưu, hợp tác với cơ sở giáo dục nước ngoài đã được một số trường chuyên thực hiện.

                    Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì Hội thảo

Tuy nhiên việc triển khai thực hiện Đề án đến nay đã bộc lộ một số mặt hạn chế, có tiêu chí khó hoàn thành:

  • Việc xây dựng các trường chuyên trọng điểm có cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ và hiện đại, có chất lượng giáo dục ngang tầm với các trường trung học tiên tiến trong khu vực, quốc tế chưa được triển khai mạnh và chưa đạt được những kết quả rõ rệt. Tỷ lệ trường chuyên chưa đạt chuẩn quốc gia còn cao (chiếm tỉ lệ 25,3 %);

 –  Một số trường chuyên chưa thực sự phát huy được vai trò đi đầu trong việc đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động dạy học, quản lý nhà trường; chưa chứng tỏ được vai trò hình mẫu của các trường trung học phổ thông về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và tổ chức các hoạt động giáo dục;

 – Việc huy động các nguồn lực từ hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài vào giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường phương tiện, trang thiết bị dạy học hiện đại; việc hợp tác, liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài về xây dựng chương trình, bồi dưỡng GV vẫn còn nhiều hạn chế;

– Việc triển khai thí điểm dạy học môn Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh còn nhiều hạn chế; thí điểm dạy học nội dung giáo dục tiên tiến của nước ngoài chỉ thực hiện tại một vài trường chuyên;

– Việc xây dựng hệ thống thông tin điện tử liên kết giữa các trường trung học phổ thông chuyên với các trường đại học và các cơ sở giáo dục có uy tín nước ngoài vẫn còn rất hạn chế.

     Mốc thời gian để hoàn thành Đề án là năm 2020, trong khi không ít công việc phải được đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thành; hơn nữa, nhiều vấn đề mới tiếp tục được đặt ra đối với hệ thống các trường THPT chuyên khi Chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành. Trước tình hình đó, trong 2 ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2018, tại Trường THPT chuyên Tỉnh Bắc Ninh, Bộ GDĐT đã tổ chức Hội thảo Định hướng phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2019-2025; tham dự  hội  thảo có Lãnh đạo Bộ, đại diện các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ, Giám đốc các sở GDĐT và Hiệu trưởng trường THPT chuyên của 63 tỉnh/thành, Hiệu trưởng các trường THPT chuyên trực thuộc các Trường đại học.

      Tại Hội thảo, các đại biểu được tiếp cận phần đề dẫn của Vụ GDTrH, 10 báo cáo của 10 trường THPT chuyên đại diện cho các vùng, miền in trong Kỷ yếu hội thảo và phần tham luận trực tiếp của nhiều đại biểu tham dự Hội thảo. Thực trạng Hệ thống trường THPT chuyên sau 8 năm thực hiện Đề án được phản ánh một cách rõ nét. Kết quả thu được trong việc triển khai, thực hiện Đề án là to lớn, rất quan trọng đối với sự phát triển Giáo dục phổ thông trong những năm qua; song để hoàn thành mục tiêu của Đề án thì còn không ít việc phải làm, trong đó có những tiêu chí khó hoàn thành vào năm 2020. Hội thảo đã chỉ ra được những hạn chế của việc thực hiện Đề án giai đoạn 2010- 2018 và đề xuất các giải pháp chính cho việc phát triển hệ thống trong giai đoạn tới, đảm bảo thực hiện mục tiêu Đề án.

        Kết thúc Hội thảo, định hướng chung cho Hệ thống các trường THPT chuyên được xác định: Tiếp tục chú trọng thực hiện Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên trong giai đoạn 2019-2020 và các năm tiếp theo; Phấn đấu để các trường chuyên thực sự đi đầu trong việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đáp ứng các chủ trương đổi mới giáo dục phổ thông trong tình hình mới.

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH

0 BÌNH LUẬN