Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH NHÂN SỰ

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC GIAI ĐOẠN 2

STT Họ và tên Chức danh
1 Trần Thanh Khiết Giám đốc Chương trình
Bộ phận chuyên môn
2 Vũ Anh Cường ĐPV Xây dựng TL – ĐTBD
3 Nguyễn Văn Phiên ĐPV Giám sát – Đánh giá
4 Trịnh Xuân Thắng Nhân viên Hỗ trợ Xây dựng TL – ĐTBD
Bộ phận Kế hoạch Tài chính
5 Nguyễn Thị Huy Kế toán trưởng
6 Lưu Thị Vân Khánh Kế toán tổng hợp
7 Nguyễn Thùy Linh Kế toán thanh toán
8 Mẫm Trà My Kế toán thanh toán
9 Phạm Thị Năm Kế toán thuế
Bộ phận Mua sắm Đấu thầu
10 Trần Thanh Nga ĐPV Mua sắm – Đấu thầu
11 Bạch Phương Nhung Nhân viên MSĐT
12 Phạm Thị Phương Thanh Nhân viên hỗ trợ Đấu thầu
13 Trần Trung Toàn Nhân viên MSĐT
Bộ phận Hành chính Nhân sự
14 Nguyễn Thị Thanh Thủy Tư vấn phụ trách Hành chính – Nhân sự
15 Nguyễn Thị Thu Phương Nhân viên Văn thư – Lưu trữ
16 Phạm Hải Nam Nhân viên Hành chính Tổng hợp
17 Phạm Đình Hiệu Lái xe
18 Nguyễn Thị Điều Nhân viên tạp vụ