A huge collection of 3400+ free website templates, WP themes and more http://jartheme.com/ at the biggest community-driven free web design site.

Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cử Đoàn Đánh giá Khoản vay (gọi tắt là Đoàn) cho Khoản vay số 3493/3494-VIE: Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (SESDP II) ở Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2017. Đoàn (i) đã trao đổi với Ban quản lý dự án trung ương (CPMU) tiến độ thực hiện dự án; (ii) tiến độ các hoạt động đấu thầu cũng như các hoạt động đã lên kế hoạch cho 6 tháng tới;

Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cử Đoàn Khởi động (gọi tắt là Đoàn)1 cho khoản vay số 3493/3494-VIE: Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (SESDP II) ở Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017.